Rakennuspalveluhaku

Etsi palvelua/yritystä hakusanalla


YRITTÄJÄ! Lisää tietosi Rakentajan Puhelinluetteloon

Rakentamisen uutisia

Raahen terästehtaan viereen valmistuu uusi 15 miljoonan euron laitos, joka tuottaa 25 000–30 000 tonnia sementin korvaajaa vuodessa

Heinäkuu 13, 2024 | Aiheet | Kauppalehti.fi
Saint-Gobain Finlandin kuonanjalostustehtaan on määrä valmistua vuonna 2025. Se rakenneta...

Tällaisia ovat suomalaisten mökkiriidat

Heinäkuu 09, 2024 | Aiheet | Kauppalehti.fi
Tuomioistuinsovittelu voi monessa tapauksessa soveltua riita-asian ratkaisemiseen paremmin k...

33 luontokohteiden riippusiltaa tarkastettiin – Tässä tulos

Heinäkuu 07, 2024 | Aiheet | Kauppalehti.fi
Kun Julma-Ölkyn sillasta löytyi vaurioita, Luontopalvelut päätti tarkastaa kaikki retkei...

SOPIMUSEHDOT

1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Numerokeskus Oy:n (jäljempänä yhtiö) ylläpitämään alueelliseen puhelinluetteloon ja valtakunnalliseen numeropalveluun, rekisterimaksun maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin.

2. Sopimuksen synty

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta tarkoitukseen tehdyn rekisteröitymislomakkeen kautta, tai tekemällä tilauksen yhtiön asiakaspalveluun soittamalla tai kirjallisesti. Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta tilauksesta asiakkaalle lähetetään oikovedos numeropalveluun tulevista tiedoista sekä lasku. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ilmoitettava mahdolliset virheet.

Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on tehtävä mahdollisimman pian.

3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto

Yhtiöllä on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa.

4. Osapuolten vastuut

Asiakkaan vastuulla on toimittaa yhtiölle mahdolliset muutokset alueen puhelinluetteloon jo kirjattuihin tietoihin. Yhtiö sitoutuu kirjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset numeropalveluun, poisluettuna kohdassa 3. mainitut tilanteet.
Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa.
Asiakkaan maksun peruste on, että yhtiö julkaisee tiedot alueen alueellisessa puhelinluettelossa ja valtakunnallisessa numeropalvelussaan.
Asiakas sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja maksamalla laskun.

Yhtiö on oikeutettu keskeyttämään numeropalvelun tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Yhtiöllä ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.

5. Immateriaalioikeudet

Yhtiöllä on täydet omistajan oikeudet alueellisiin puhelinluetteloihinsa ja valtakunnalliseen numeropalveluun ja sen osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun yhtiön etua loukkaavaan tarkoitukseen. Alueellisten puhelinluetteloiden ja valtakunnallisen numeropalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

6. Asiakastietojen käyttö

Yhtiö saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi kuusi (6) tai kaksitoista (12) kuukautta sen syntymisestä lukien. Sopimus jatkuu sen jälkeen kuuden (6) tai kahdentoista (12) kuukauden pituisissa jaksoissa, ellei sitä irtisanota vähintään 45 päivää ennen sopimusjakson päättymistä. Asiakkaalla ei ole oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta hoitamaan puolestaan sopimuksen irtisanomista. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle eikä sanoa sopimusta irti kolmannen osapuolen toimesta eikä valtuuttaa kolmatta osapuolta irtisanojaksi.

8. Muutokset palvelussa

Yhtiöllä on oikeus muuttaa alueellisia puhelinluetteloita ja valtakunnallista numeropalvelua, niiden saatavilla oloa ja laitteille asetettuja vaatimuksia, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot

Yhtiö ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin alueellisista puhelinluetteloista ja valtakunnallisesta numeropalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta.

10. Liikasuorituksen palautus

Liikaa maksaneita asiakkaita pyydetään ilmoittamaan tilinumeronsa liikamaksun palautusta varten palvelun tarjoajalle. Tilinumeroilmoituksen voi tehdä laskutukseen joko sähköpostitse tai kirjepostilla. 1.3.2022 lähtien liikamaksun palautuksesta veloitettava palvelumaksu on 10 euroa. Käsittelymaksu veloitetaan, jos virhe maksussa johtuu maksajan huolimattomuudesta.

11. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12. Muuta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Yhtiöllä on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

13. Sopimuksen voimaantulo

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 22.8.2022 ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot.

Palvelun tarjoaa:
Suomen Numerokeskus Oy
Puh. 0600 04510

Askonkatu 13 B, 4. krs
15100 Lahti
Metsä Johannes logo
Parator Oy Ab logo
Villanen Peter F:ma logo
METSURIPALVELU SAKARI KOPPALA logo
Karvonen Mika logo
Ketterä Kaivuu Oy logo
Tmi Petteri Kärnä logo
Muuri Trans ky logo
Optimasiivous Oy - Vahinkopalvelu-Vahinkosaneeraus 24/7 logo
Kätevä Isäntä logo
ARHO Saneraus logo
Jassoo kiinteistöpalvelut Oy  logo
Stelledos Oy logo
Insinööritoimisto Markku Aho logo
Jätehuolto Tapio Juhani Saarinen logo
Sisämaan Sähköpalvelu logo
Tähtiverkot logo
Kuljetusliike Ikävalko Oy logo
Rakennuspalvelu Aarre Javarus logo
Mari24 Oy logo
Maalauspalvelu Jari Rimpioja Tmi logo
KL-Metsäkone Oy logo
Tmi Kaarina Hand logo
Jordbyggnads Kent Rönn-Maanrakennus Oy Ab logo
Utocom Oy logo
Airmir Oy logo
Lohirannantien Maanrakennus Oy logo
Metsäpalvelu Pekka Paakkinen logo
Ideval Oy logo
Verkonrakennus Sipola logo
Siikalatvan LVI Oy logo
Remppa Jani Tmi logo
Suonpää Timo Petri logo
Puunkaato ja sukelluspalvelu Jaakko Törmä logo
Joren Parketti ja Matto logo
Suomen Putkifirma Oy logo
Tmi Kari Tamila logo
Viher- ja rakennuspalvelut Rautoja logo
Turun Tekotekniikka Oy logo
Lohjan Sisäilmamestarit Oy logo
Firma Anders Back logo
Ab-Stega Tmi logo
Consti Korjausrakentaminen Oy logo
Kraft Saneerauspalvelut Oy logo
JEL- Rak Oy logo
Rakennustyö J. Rajakallio Oy logo
LVI-Lehtimäki Oy logo
Moislahti Oy logo
Kallion Puutavaraliike Ky logo
Tampereen Lainaväline Oy logo
Kaivuliike Talonpoika Oy logo
Koneyhtymä Pajunen Veljekset logo
Byggtjänst M.Enqvist Ab Oy logo
Kuljetus H & H Kuusisto Oy logo
LVI-Työ Haataja M. logo
WasaTrade Oy logo
Forca Rakennus Oy logo
Ravcon Oy logo
Marius Telineet Oy logo
Puusepänliike Liimatainen L logo
RAK.PMR.OY logo
Acapella Oy logo
Kristallimaalaus logo
Mikonsju Oy logo
Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy logo
Maansiirto-Putto Oy logo